Türkiye’de moda sekt?rünün ?nde gelen isimlerinden Collezione;  marka olma  yolculu?una  1987 y?l?nda  Bak?rk?y’de a?t??? ilk ma?azas? ile ??kt?. 

Türkiye’nin moda-haz?r giyim perakendecili?i alan?nda faaliyet g?steren en büyük markalar?ndan birisi haline geldi. 

‘2015 Y?l?nda Türkiye Moda Giyim Pazar?nda Lider , ?lk Akla Gelen ve Global Bir Marka Olma’ vizyonunu benimseyen Collezione  mü?terilerine daha kaliteli bir hizmet sunabilmek i?in,  teknolojik alt yap?s?na yat?r?m yaparak ve bili?im sistemlerini sürekli güncelleyerek Türkiye’nin ve Dünyan?n bir?ok noktas?nda a?t??? ma?azalarla büyümeye devam etmektedir.

Collezione ma?azalar?, ‘fast fresh fashion’ anlay??? ile kaliteli ve   moda ürünleri  gen? ve kendini gen? hissedenlerle bulu?turmaktad?r. Collezione, yaratt??? stil ve ya?am tarz? ile farkl?la?arak, Dünyan?n ve Türkiye’nin en ?ok tercih edilen moda markas? olma  yolunda yapt???  ?al??malarla Türkiye’nin ?nde gelen markalar?ndan biri konumundad?r.
北京pk10开奖走势 本财配资 理财排行榜 股票融资=鑫配资 日本股票涨跌幅限制 股票涨跌原因 大白话 股票分析软件排行榜 现在能做基金配资业务的银行 北京股票融资贷款 365盈配资 涨8配资 002349股票分析 巧牛配资 赢在投资 福州股票配资 丨推荐杨方配资 N配资 个股分析报告范文